Privacy Policy

SANTÉ vindt de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang. Uw persoonlijke gegevens behandelen wij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid .

SANTÉ houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stelt. We delen GÉÉN informatie met anderen zonder jou schriftelijke toestemming.

www.sante-tegelen.nl is niet ingesteld om persoonlijke informatie van jouw computer te verzamelen tijdens of na het bezoek van onze website. Dit betekent dat we geen gegevens van jou verzamelen, tenzij je vrijwillig het contactformulier invult.

Wij leggen uw gegevens wel vast wanneer:

U een afspraak (NAW gegevens, telefoonnummer) maakt bij SANTÉ.
– Fysiotherapie: alle gegevens worden opgeslagen in een AVG goedgekeurd software systeem MediKad.
– Overige behandelingen: alleen NAW gegevens, telefoonnummer en emailadres worden op een beveiligde laptop bewaard
– Access BARS Class: Naam en emailadres worden vastgelegd bij Access Consiousness® om zo officieel een BARS Practioner® te zijn.
– Facebook: je kiest vrijwillig om mijn Facebookpagina te liken en er worden geen gegevens verzameld voor marketing doeleinden.
– Whatsapp/Messenger/Email: worden bewaard zolang er sprake in van een interactie (vraag, coachingtraject)

Alle gegevens worden verwijderd op jouw mondeling of schriftelijk verzoek. In het geval van een data lek zal SANTÉ dit melden bij de behorende instanties en je op de hoge stellen welke data gelekt is.

Als je ervoor kiest om deze site of facebook te verlaten via links naar andere sites, inclusief die van adverteerders, is SANTÉ niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van die sites, noch zijn wij verantwoordelijk voor de cookies die deze sites gebruiken.

SANTÉ zal persoonlijke informatie vrijgeven zonder uw toestemming alleen wanneer dit wettelijk vereist is, of te goeder trouw van mening is dat dergelijke actie noodzakelijk of wenselijk is om te voldoen aan de wet, de rechten of eigendom van SANTÉ, deze site of haar gebruikers te beschermen of te verdedigen.

Wijzigingen
Het SANTÉ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het meest actuele privacybeleid.

WhatsApp App me met je verhaal of vraag! Lfs